2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Ruzanna Harutunyan
Hrant Ayvazyan
Karine Ghukasyan
Serge Khahramanyan
Srbuhi Grigoryan
Gevorg Papikyan
Gevorg Gorgisyan
Grigori Dokhoyan