2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Magda Arsenyan
Ruzanna Harutunyan
Hrant Ayvazyan
Astghik Avetiqyan
Serge Khahramanyan
Gevorg Papikyan
Ani Samsonyan
Anahit Karapetyan