2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Gohar Matevosyan
Magda Arsenyan
Armen Yeghiazaryan
Serge Khahramanyan
Gevorg Papikyan
Anna Kostanyan
Gevorg Gorgisyan
Nara Hovhannisyan