2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Qnarik Petrosyan
Armen Yeghiazaryan
Serge Khahramanyan
Krist Marukyan
Nara Hovhannisyan
Davit Khajakyan
Edmon Marukyan
Anahit Karapetyan