2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Grigori Dokhoyan
Anahit Karapetyan
Davit Khajakyan
Gevorg Gorgisyan
Gevorg Papikyan
Astghik Avetiqyan
Karine Ghukasyan
Koryun Shekoyan