2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Edmon Marukyan
Ani Samsonyan
Nara Hovhannisyan
Krist Marukyan
Gevorg Gorgisyan
Gevorg Papikyan
Karen Simonyan
Hrant Ayvazyan