2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Grigori Dokhoyan
Davit Khajakyan
Krist Marukyan
Gevorg Gorgisyan
Gevorg Papikyan
Serge Khahramanyan
Karine Ghukasyan
Hrant Ayvazyan