2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Armen Yeghiazaryan
Astghik Avetiqyan
Serge Khahramanyan
Krist Marukyan
Nara Hovhannisyan
Davit Khajakyan
Ani Samsonyan
Anahit Karapetyan