2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Armen Yeghiazaryan
Hrant Ayvazyan
Karine Ghukasyan
Serge Khahramanyan
Gevorg Papikyan
Davit Khajakyan
Edmon Marukyan
Anahit Karapetyan