2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Koryun Shekoyan
Astghik Avetiqyan
Serge Khahramanyan
Gevorg Papikyan
Gevorg Gorgisyan
Krist Marukyan
Edmon Marukyan
Anahit Karapetyan