2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Anahit Karapetyan
Edmon Marukyan
Davit Khajakyan
Gevorg Gorgisyan
Gevorg Papikyan
Serge Khahramanyan
Hrant Ayvazyan
Armen Yeghiazaryan