2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Ruzanna Harutunyan
Hrant Ayvazyan
Karine Ghukasyan
Serge Khahramanyan
Gevorg Papikyan
Nara Hovhannisyan
Ani Samsonyan
Edmon Marukyan