2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Grigori Dokhoyan
Davit Khajakyan
Nara Hovhannisyan
Krist Marukyan
Gevorg Gorgisyan
Karen Simonyan
Karine Ghukasyan
Hrant Ayvazyan