2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Grigori Dokhoyan
Davit Khajakyan
Nara Hovhannisyan
Gevorg Gorgisyan
Serge Khahramanyan
Karine Ghukasyan
Armen Yeghiazaryan
Aren Petunc