2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Qnarik Petrosyan
Grant A. Sarkisow
Magda Arsenyan
Hrant Ayvazyan
Karine Ghukasyan
Serge Khahramanyan
Nara Hovhannisyan
Ani Samsonyan