2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Aren Petunc
Serge Khahramanyan
Srbuhi Grigoryan
Gevorg Papikyan
Gevorg Gorgisyan
Nara Hovhannisyan
Davit Khajakyan
Anahit Karapetyan