2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Anahit Karapetyan
Ani Samsonyan
Davit Khajakyan
Gevorg Papikyan
Serge Khahramanyan
Astghik Avetiqyan
Koryun Shekoyan
Gohar Matevosyan