2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Edmon Marukyan
Davit Khajakyan
Gevorg Gorgisyan
Gevorg Papikyan
Serge Khahramanyan
Karine Ghukasyan
Hrant Ayvazyan
Magda Arsenyan