2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Gohar Matevosyan
Koryun Shekoyan
Hrant Ayvazyan
Astghik Avetiqyan
Serge Khahramanyan
Karen Simonyan
Gevorg Gorgisyan
Nara Hovhannisyan