2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Anahit Karapetyan
Davit Khajakyan
Gevorg Gorgisyan
Srbuhi Grigoryan
Astghik Avetiqyan
Karine Ghukasyan
Magda Arsenyan
Gohar Matevosyan