2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Gohar Matevosyan
Armen Yeghiazaryan
Hrant Ayvazyan
Karine Ghukasyan
Serge Khahramanyan
Gevorg Gorgisyan
Krist Marukyan
Edmon Marukyan