2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Anahit Karapetyan
Ani Samsonyan
Gevorg Gorgisyan
Karen Simonyan
Serge Khahramanyan
Karine Ghukasyan
Hrant Ayvazyan
Armen Yeghiazaryan