2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Ruzanna Harutunyan
Astghik Avetiqyan
Serge Khahramanyan
Karen Simonyan
Gevorg Papikyan
Davit Khajakyan
Edmon Marukyan
Anahit Karapetyan