2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Grigori Dokhoyan
Krist Marukyan
Harut Babayan
Gevorg Papikyan
Astghik Avetiqyan
Karine Ghukasyan
Hrant Ayvazyan
Magda Arsenyan