2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Gohar Matevosyan
Hrant Ayvazyan
Astghik Avetiqyan
Karen Simonyan
Gevorg Papikyan
Davit Khajakyan
Ani Samsonyan
Grigori Dokhoyan