2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Grigori Dokhoyan
Anahit Karapetyan
Nara Hovhannisyan
Krist Marukyan
Gevorg Gorgisyan
Harut Babayan
Astghik Avetiqyan
Hrant Ayvazyan