2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Qnarik Petrosyan
Gohar Matevosyan
Armen Yeghiazaryan
Karine Ghukasyan
Serge Khahramanyan
Krist Marukyan
Nara Hovhannisyan
Davit Khajakyan