2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Magda Arsenyan
Hrant Ayvazyan
Astghik Avetiqyan
Srbuhi Grigoryan
Gevorg Papikyan
Gevorg Gorgisyan
Krist Marukyan
Anahit Karapetyan