Քաղաքական զորակոչ
Մարտ 11, 2017
Սերգեյ Անիսոնյան
Արմեն Եղիազարյան
Կարինե Ղուկասյան
Աստղիկ Ավետիքյան
Կարեն Սիմոնյան
Հարություն Բաբայան
Նարա Հովհաննիսյան
Արտակ Ոսկանյան