2021 Parliamentary elections
2018 Parliamentary elections
2018 Avagani Elections of Yerevan
2017 Avagani Elections of Yerevan
2017 Parliamentary elections
Magda Arsenyan
Hrant Ayvazyan
Astghik Avetiqyan
Serge Khahramanyan
Harut Babayan
Gevorg Gorgisyan
Nara Hovhannisyan
Grigori Dokhoyan