Выборы • 2017г․ Выборы Авагани Еревана

ԵԼՔ դաշինքի Երևանի ավագանու թեկնածուների ցանկը բաղկացած է 63 հոգուց։
 
Выборы Авагани Еревана 2017г․
Парламентские выборы 2017г.
Онлайн содействие
Рузанна Арутюнян
Ашхен Тандилян
Геворг Папикян
Анна Костанян
Нара Оганисян
Григорий Дохоян
Артак Восканян
Мане Тандилян