Партия • Онлайн содействие
Հարգելի այցելու, լրացնելով անհրաժեշտ տվալները դուք կարող եք կատարել բանկային փոխանցում կուսակցության հաշվեհամարին: Դրա համար անհրաժեշտ է լինել Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ և ունենալ համապատասխան բանկային քարտ:

Ազգանուն
Անուն
Հայրանուն
Բջջային հեռախոս(ներ)
Անձնագիր
Փոխանցվող գումար (դրամ)
Բնակության հասցե
Նվիրաբերել
Выборы Авагани Еревана 2017г․
Парламентские выборы 2017г.
Онлайн содействие
Артак Восканян
Анаит Карапетян
Ани Самсонян
Нара Оганисян
Крист Марукян
Карен Симонян
Карине Гукасян
Корюн Шекоян