Լուսավոր Հայաստանը խոշորացույցի տակ է վերցնում համատիրությունները
Հուլիս 22, 2017
Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության Երևանի խորհուրդը սկսել է ուսումնասիրել տարբեր վարչական շրջաններում գործող համատիրությունների աշխատանքը։ Նախապես ընտրվել են երեսուն համատիրություններ պատահականության սկզբունքով և դրանց ղեկավարներին Երևանի Խորհրդի նախագահ Վիկտոր Ենգիբարյանի անունից ուղարկվել են նամակներ հետևալ բովանդակությամբ․
 

«Տեղեկատվության  ազատության  մասին»  օրենքի  6-րդ հոդվածի  1 կետի  դրույթներին  համաձայն խնդրում  եմ տրամադրել  տեղեկատվություն ՝

  1. 2016թ և 2017թ առաջին կիսամյակի համատիրության  պատասխանատվության տակ  գտնվող  շենքերից  գանձված անդամավճարների  ընդհանուր  գումարի  վերաբերյալ .
  2. Ներկայացնել  այդ  ժամանակահատվածի  յուրաքանչյուր  ամսվա իրականացրած   աշխատանքների  բացված հաշվետվությունը.
  3. Տրամադրել նաև համատիրության հիմնադիր և տարեկան ժողովների  արձանագրությունները, բնակչի  հետ  կնքվող  պայմանագրի  մեկ  օրինակ:

 

Սերգեյ Անիսոնյան
Կարեն Սիմոնյան
Սրբուհի Գրիգորյան
Նարա Հովհաննիսյան
Դավիթ Խաժակյան
Անահիտ Կարապետյան
Արտակ Ս. Խաչատրյան
Մանե Թանդիլյան